Integrirana marketinška komunikacija

Integriranu marketinšku komunikaciju možemo definirati sukladno definiciji D. E. Schultza, američkog stručnjaka i profesora u području oglašavanja i integrirane marketinške komunikacije, prema kojem integrirana marketinška komunikacija predstavlja proces razvoja i primjene različitih oblika uvjerljive komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenome vremenu (Schultz, D. E., 1993).
Integrirana marketinška komunikacija
Integrirana marketinška komunikacija

Ukratko, primjenom integrirane marketinške komunikacije želi se postići sljedeće:

+ Početi od kupca, odnosno potencijalnoga kupca
+ Utjecati na ponašanje kupaca
+ Kombinirati oblike komunikacije
+ Postići sinergijske učinke
+ Izgraditi dugoročan odnos s kupcima.

Kupac predstavlja ishodište cjelokupnih marketinških aktivnosti. Cijeli proces započinje fokusom na samoga kupca te se na taj način osmišljava najpogodnija kombinacija komunikacijskih metoda. Kombiniraju se poruke i mediji kako bi se ostvarili željeni sinergijski učinci komunikacije i marketinških aktivnosti. Sve to zajedno radimo posredstvom vlastitoga brenda s namjerom da izgradimo i osiguramo jedan dugoročan odnos povjerenja između kupca i našega brenda.

Događaji koji su utjecali na pojavu integrirane marketinške komunikacije i naglasili važnost ovoga pristupa jesu sljedeći:

– Smanjila se učinkovitost oglašavanja putem masovnih medija te se istovremeno povećala razina povjerenja u tržišno usmjerene komunikacijske tehnike i alate kao što su to internet, specijalizirani časopisi i slično.

 

– Velik broj tvrtki razvio je daleko veće zahtjeve u vezi s detaljnim informacijama i podacima o potencijalnim kupcima i kupcima svojih konkurenata te je takve zahtjeve postavio pred pružatelja usluga marketinških komunikacija.

 

– Velik broj tvrtki također je razvio daleko veće zahtjeve kako za praćenje tako i za ostvarenje većega povrata ulaganja u marketinške komunikacije.

 

Sve te karakteristike pozicionirale su pristup integrirane marketinške komunikacije u samo središte marketinga kao procesa stvaranja vrijednosti za kupce i stvaranja snažnih odnosa s kupcima da bismo zauzvrat od kupaca dobili vrijednost.(Kotler, Armstrong, 2006).

Temeljna obilježja integrirane marketinške komunikacije govore nam da upravo taj pristup može biti vrlo učinkovit u marketingu zdravstvenoga turizma gdje sve započinje od samoga (potencijalnoga) korisnika i gdje je ključno izgraditi čvrst odnos povjerenja između brenda i korisnika:

– pozicionirati korisnika u samo središte cjelokupnih marketinških aktivnosti; stoga je poznavanje korisnika ključno kako bismo putem komunikacije postigli željene ciljeve

 

– utjecati na korisnika, odnosno njegovo ponašanje tako da pokušamo potaknuti nove oblike ponašanja, učvrstiti ili promijeniti postojeće ponašanje


– kombinirati različite oblike komunikacije, poruke i medije kako bismo ciljnoj skupini prezentirali komunikacijsku poruku

 

– ostvariti sinergijski učinak kao temelj integrirane marketinške komunikacije što znači da se svi odabrani oblici komunikacije, poruke i mediji moraju nadopunjavati te graditi jedinstven brend na tržištu koji ima snagu pokretanja na akciju

 

– izgraditi dugoročan odnos s korisnikom.

 

 

Dakle, bez obzira na zastupljenost različitih marketinških alata i komunikacijskih kanala koje odaberemo u procesu promocije i prodaje usluge zdravstvenoga turizma, važno je imati na umu da jedino kombinacijom raspoloživih oblika marketinške komunikacije možemo postići maksimalan željeni učinak u pozicioniranju vlastitoga brenda i izgradnji odnosa s potencijalnim klijentima.

 

Stoga svakako trebamo uzeti u obzir sve oblike komunikacije te ovisno o prilikama, situacijama i ciljnim publikama odrediti njihovu poziciju zastupljenosti u marketinškome komunikacijskom spletu.

ZAPAMTITE!

Integrirana marketinška komunikacija predstavlja kombinaciju različitih komunikacijskih disciplina radi postizanja maksimalnoga komunikacijskog učinka te podrazumijeva upotrebu različitih oblika komunikacije s potrošačima radi usmjeravanja ponašanja odabrane publike.
Neovisno o zastupljenosti različitih marketinških alata i komunikacijskih kanala odabranih u procesu promocije i prodaje usluge zdravstvenoga turizma, jedino se kombinacijom raspoloživih oblika marketinške komunikacije postiže maksimalan željeni učinak u pozicioniranju vlastitoga brenda i izgradnji odnosa s potencijalnim klijentima.
Poželjno je uvijek uzeti u obzir sve oblike komunikacije te ovisno o prilikama, situacijama i ciljnim publikama odrediti njihovu poziciju zastupljenosti u marketinškome komunikacijskom spletu.
Facebook
Tajne instagrama

10 tajni Instagram-a

Koliko vremena provodiš na Instagramu?Spadaš li i ti među one koji svaki slobodni trenutak provode

Oglašavanje na internetu

Oglašavanje na Internetu

Moto današnjeg uspješnog poslovanja glasi: „Ništa bez internet oglašavanja!“, a slagao se ti s time

Add Your Heading Text Here